”En riktig bladvändare”, GP om 438 dagar

”Med just utkomna 438 Dagar skriver Johan Persson och Martin Schibbye in sig i en tradition äldre än den journalistik de själva representerar. Effektivt och rappt redogör de för sina upplevelser under fjorton månader i det etiopiska Kalityfängelset. Boken är onekligen fängslande, en riktig bladvändare, även om vi vet vad som väntar: ett lyckligt slut och en efterföljande massmediauppvaktning med få motsvarigheter i svensk historia.”

”Att lösa dessa svårigheter går emellertid inte via hemlighetsmakeri utan måste ske i öppet ljus. Just därför behövs bevakning av journalister som inte bara känner och tycker en massa, utan dessutom anstränger sig för att skildra vad som verkligen sker. Värdet av Johan Perssons och Martins Schibbyes bok ligger just där. Den påminner oss om betydelsen av att söka svar utan att alltid först be om lov.”

Johan Persson och Martin Schibbye – 438 dagar, Göteborgs utdrag ur recensionen av:Torgny Nordin, GöteborgsPosten, 18 september

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone