”Utred ”Etiopiensvenskarnas” plågoandar!”

Så här skriver i dag Stellan Gärde, ICJ-kommissionär efter att ha sett dokumentärfilmen ”Diktaturens fångar” och fått tillgång till materialet.

”Utred ”Etiopiensvenskarnas” plågoandar!
I egenskap av kommissionär för Internationella Juristkommissionen har jag fått tillgång till material, filmer, vittnesmål mm som smugglats ut från Etiopien och som till del visats i dokumentär Diktaturens Fångar på SVT 1 den 14 oktober 2013. 

Materialet tydliggör de övergrepp som de svenska journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye utsatts för och visar även vad folket i den etiopiska delstaten Ogaden dagligen utsätts för. Det finns skäl att misstänka att ett stort antal brott har begåtts. Det handlar bland annat om misstanke om systematiska mord, tortyr, utpressning, olaga frihetsberövande, våldtäkt som sammantaget ser ut som fullbordat folkmordsbrott. 

Jag ser mycket allvarligt på tillståndet för rättssäkerheten och de mänskliga rättigheterna i Etiopien i allmänhet och Ogaden i synnerhet. De framlagda fakta om allvarliga brott måste bli föremål för en rättslig prövning och det finns anledning att ta initiativ till detta från svensk sida. Vad som hänt de svenska medborgarna Johan Persson och Martin Schibbye är en svensk angelägenhet. Dessutom finns uppgiftslämnaren angående det utsmugglade materialet i Sverige. 

Jag kommer under veckan att medverka till att hela materialet överlämnas till den svenska Internationella Åklagarkammaren och den svenska Krigsbrottskommissionen för utredning. Deras uppgift är att bedöma huruvida allvarliga brott mot folkrätten som folkmord och tortyr har begåtts. Detta kan i så fall bli föremål för rättsliga åtgärder i Sverige eller föras vidare för prövning av åklagare hos den Internationella Brottmålsdomstolen (ICC) i Haag för att utredas vidare. Jag menar att materialet ger anledning att särskilt se över vilket ansvar Ogadens regionale president Abdi Muhamoud Omar och dess vice president Abdullahi Wereer har för de misstänkta brotten. 

Jag kommer även att medverka till att förmedla materialet till FN:s kommitté för mänskliga rättigheter. Även i det sammanhanget kan Sveriges representanter spela en viktig roll vid kommitténs genomgång av rapporteringen ang. Etiopien. Det finns starka skäl för Sverige att skapa en bred internationell opinion mot övergreppen i Ogaden. Sverige kan använda det internationella kontaktnät som utnyttjades för att få Johan Persson och Martin Schibbye fria för att sätta stopp för övergreppen i Etiopien. 

Stellan Gärde
ICJ Commissioner

Composed of 60 eminent judges and lawyers from all regions of the world, the International Commission of Jurists promotes and protects human rights through the Rule of Law, by using its unique legal expertise to develop and strengthen national and international justice systems. Established in 1952 and active on the five continents, the ICJ aims to ensure the progressive development and effective implementation of international human rights and international humanitarian law; secure the realization of civil, cultural, economic, political and social rights; safeguard the separation of powers; and guarantee the independence of the judiciary and legal profession.”

Lyssna även på SR om filmen och efterspelet, här och här.


Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone