”438 dagar – ett mycket viktigt dokument”, Norrbottens kuriren

norrbottens kuriren

”438 dagar är en reportagebok, ingen skönlitterär berättelse. Och här ligger också bokens styrka. Närmast utan skyddsnät får vi följa deras tid i fångenskap, ömsom berättad av Martin, ömsom av Johan.”

”438 dagar är inte bara två journalisters berättelse. Det är också ett viktigt dokument till försvar för yttrande-, tryck- och pressfrihet. Skrämmande, utmanande och mycket, mycket viktig.”

438 dagar – ett mycket viktigt dokument, Norrbottens Kuriren utdrag ur recensionen av Eva Åström, Norrbottens Kuriren, 18 september

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone