”Ett år som fria – nu kommer boken 438 dagar” P4 Extra

Lyssna gärna på intervjun med Johan Persson och Martin Schibbye gjord tidigare idag hos Lotta Bromé, P4 Extra. Om vad de gör på ettårsdagen, hur det varit att skriva boken och varför det varit viktigt att skriva direkt och om den ”journalistiska gärningen” med att stoppa anteckningssidor i bakfickan hos anhöriga. Vi får också veta hur Martin och Johan hanterat rollfördelningen under skrivandet och vem som gjort ”deg” och vem som ”bakat bullar” under skrivprocessen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone